Strona główna
image1 image2 image3 image4

Parafia - aktualności

 

→ Dożynki Parafialne 2022

W niedzielę 18 września obchodziliśmy zarówno Sumę Fatimską, w sposób szczególny dotyczącą mieszkańców Skały i Filipionki, jak również Dożynki Parafialne, których organizacja przypadła w tym roku parafianom z Mlaskawki.


O godzinie 10.00 rozpoczęła się Godzina Różańcowa, podczas której wierni mieli okazję uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwie różańcowej.

Po jej zakończeniu Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba wyszedł na spotkanie procesji z darami dożynkowymi, na czele której do kościoła przybyli tegoroczni gospodarze Dożynek Parafialnych – Państwo Sylwia i Tomasz Krężelok z Mlaskawki

Doynki Parafialne 2022.1

 

Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w intencji błogosławieństwa Bożego dla parafian, a szczególnie mieszkańców Skały i Filipionki oraz jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory przewodniczył Ks. Proboszcz Grzegorz Kotarba. Najświętszą Ofiarę  wraz z nim koncelebrował pochodzący z Istebnej misjonarz Ks. Jan Bury SDB – od blisko pół wieku posługujący w Japonii. On też wygłosił okolicznościową homilię, w której podkreślił potrzebę wdzięczności Bogu za wszelkie dobro w naszym życiu. Nie tyle tej wyrażanej słowami, co odczuwanej sercem. Kapłan wspomniał też o tym, że bliska relacja z Jezusem powinna stanowić treść naszego życia, to z Nim mamy podejmować trudy dnia codziennego, a głoszenie chwały Pana nie może zamykać się w ścianach świątyni, ale winno przepełniać nasze domy i miejsca pracy. Pojawiły się także słowa o przemijaniu pokoleń i wartości przekazu miłości do kościoła parafialnego.

Modlitwę powszechną poprzedziło błogosławieństwo i poświęcenie owoców Bożej łaski i pracy rąk ludzkich – chleba, uwitego z kłosów zbóż i kwiatów wieńca oraz innych przyniesionych przed ołtarz darów dożynkowych.

Doynki Parafialne 2022.2

 

Uroczystości zakończyły się  procesją eucharystyczną, po której odśpiewane zostało Te Deum Laudamus.

Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba serdecznie podziękował zaangażowanym w przygotowanie Sumy Fatimskiej oraz Dożynek Parafialnych mieszkańcom Mlaskawki, Skały i Filipionki, którzy pięknym wystrojem świątyń,  a także założeniem na tą okazję strojów regionalnych podkreślili uroczysty charakter obchodzonych tej niedzieli wydarzeń. Wyraził on także swą wdzięczność Księdzu Janowi za wygłoszone Słowo Boże oraz wszystkim składającym dary i ofiary.

 

→ 25-lecie poświęcenia kościoła filialnego

W niedzielę 22 maja w Kościele pw. św. Józefa w Istebnej Mlaskawce Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba celebrował Dziękczynną Mszę Świętą z okazji przypadającej w najbliższy wtorek 25. rocznicy poświęcenia naszej świątyni filialnej.

O godz. 1100 w pięknie udekorowanym kwiatami kościele pieśnią na wejście Jak miłe przybytki nam dał rozpoczęła się Najświętsza Ofiara, w której zebrani dziękowali Bogu, Najświętszej Maryi Pannie Fatimskiej, a także św. Józefowi za wszelkie otrzymane w tej świątyni łaski, prosząc o dalsze.

Projekt bez tytuu 5

W Liturgii Słowa wysłuchaliśmy przypadających na tą niedzielę czytań:  z Dziejów Apostolskich (Dz 15, 1-2. 22-29) Dekret Soboru Jerozolimskiego oraz  z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła (Ap 21, 10-14. 22-23) Miasto Święte, które jako lektor odczytał Pan Franciszek Kohut. Ksiądz Proboszcz przeczytał Słowa Ewangelii według Świętego Jana  (J 14, 23-29) Duch Święty nauczy was wszystkiego, po których wygłosił homilię nawiązującą, nie tylko do usłyszanego wcześnie przez wiernych Słowa Bożego, ale także obchodzonego jubileuszu.  

Nasz Duszpasterz przypomniał o tym, jaki jest cel konsekracji kościoła, która z wybudowanego ludzkim trudem przy Bożej pomocy budynku czyni miejsce święte,  gdzie ludzie będą poddawali się uświęceniu. Przywołując obraz piękna nieba, zawarty w dzisiejszym czytaniu drugim kapłan zauważył, że aby stało się ono naszym udziałem musimy z otwartością przyjmować Boże działanie. Mówiąc o poświęconym kościele porównał go do miejsca „szlifowania diamentów”.

Proboszcz przestrzegł jednak, iż na drodze dążenia do świętości  napotykamy pewne przeszkody. Często są to ludzie, którzy przekonują nas, że nie potrzebujemy już pracy nad sobą, a współczesny świat coraz częściej zapomina o świętości, zamieniając ją na pojęcie „bycia dobrym”, które ma być rzekomo całkowicie wystarczające. Drugą z przeszkód może być nasz własny brak otwartości  na to, aby Słowo Boże nas przemieniało. To my jesteśmy klejnotami Pana Boga, a konsekrowana świątynia tym miejscem, w którym On pragnie je uszlachetniać, aby stawały się coraz piękniejsze.

Duszpasterz wskazał też, że dwoma ważnymi wyznacznikami tego, czy jesteśmy na właściwej drodze życiowej są miłość i pokój.  Miłość Boga to zachowywanie Jego nauki, nie można bowiem żyć w grzechu i Go kochać. Poświęcony kościół jest miejscem ratowania dusz ludzkich, gdzie miłość objawia się w dzieleniu się Bożą nauką. Prawdziwy pokój może pochodzić jedynie od Stwórcy, a nasze serca powinny być otwarte na jego przyjęcie.

Kapłan zachęcał zebranych do dawania świadectwa wiary, aby „brzydota otoczenia” nigdy nie nakłaniała nas do rezygnacji ze świętości i dążności do wiecznego zbawienia. Na zakończenie życzył parafianom, aby ta konsekrowana przed laty świątynia  była dla nas miejscem poddawania się pochodzącemu od Boga pięknu.

W modlitwie powszechnej proszono o pokój na świecie, radość wejścia do społeczności świętych i błogosławionych, dla  nieżyjących już wiernych,  którzy 25 lat temu brali udział w poświęceniu tego kościoła, a także dziękowano za wszelkie otrzymane łaski, prosząc jednocześnie o dalsze, a zwłaszcza o umocnienie wiary.

Podczas przygotowania darów grająca na organach Pani Bogusława Kaczmarzyk zaintonowała pieśń Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz. W tak wyjątkowym dniu nie mogło także zabraknąć uroczystego Te Deum Laudamus, które wybrzmiało po Komunii Świętej.

Po zakończonej Eucharystii jej uczestnicy wraz z Księdzem Proboszczem udali się przed kościół, gdzie odśpiewano pieśń „Krzyżu Chrystusa”, po czym kapłan odmówił przepiękną modlitwę błogosławieństwa i poświęcenia krzyża: Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn przez śmierć na krzyżu pojednał nas z Tobą. Wejrzyj łaskawie na zebrany tu lud, niech ich wzmacnia moc Ukrzyżowanego, aby umieli dźwigać swój krzyż codzienny i pewnie kroczyć drogą Ewangelii.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen!

Panie Boże nasz, Twój Syn umiłowany umarł na krzyżu, aby wszystkich ludzi zbawić. Prosimy Cię pobłogosław ten krzyż, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mieli wiekuiste uczestnictwo w owocach śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Projekt bez tytuu 6

Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego, aby nas zbawił. Niech będzie błogosławiony  i poświęcony ten Krzyż Jego  mocą Twoją i modlitwą Kościoła. Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją Krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia.  W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim Krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chciejmy Cię naśladować.  Twoimi krzyżami stojącymi pośród dróg uświęcona jest nasza ziemia. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój Krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim przeciwnościom. Niech będzie znakiem uświęcenia naszej pracy i naszych rodzin. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Na zakończenie nasz Duszpasterz zachęcał, aby jak najczęściej zatrzymywać się z modlitwą przy nowo poświęconym krzyżu w drodze do codziennych zajęć – pracy, czy szkoły.

Krucyfiks, na którym wyryta została data 25. rocznicy konsekracji kościoła w Istebnej Mlaskawce wykonany został przez miejscowego rzeźbiarza Krzysztofa Kukuczkę, a jego fundatorem jest jedna z mieszkających w przysiółku rodzin.

→ Odpust Parafialny 2022

W niedzielę 15 maja obchodziliśmy tegoroczny Odpust Parafialny. Z tej okazji o godzinie 11.00 w Kościele Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce sprawowana była uroczysta suma odpustowa, zgodnie z tradycją poprzedzona godziną różańcową. Najświętszą Ofiarę celebrował zaproszony przez Księdza Proboszcza ks. Andrzej Gawlas, który w wygłoszonym kazaniu mówił o aktualności przesłania objawień Matki Bożej w Fatimie, a także nawiązał do słów dzisiejszej Ewangelii według św. Jana, w której Jezus Chrystus daje nam „nowe przykazanie miłości”.

281342480 5389676787729649 4879040379015562782 n

Na zakończenie uroczystości odbyła się procesja eucharystyczna, po której odśpiewane zostało Te Deum Laudamus, a zebranym w świątyni wiernym ks. Gawlas udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

W tym roku przygotowania do tego wydarzenia prowadzili Parafianie z Łączyny – serdeczne Bóg zapłać!

280859466 5389677917729536 7557709552681276314 n

→ Msza Święta w intencji OSP oraz poświęcenie nowego wozu strażackiego

W sobotę 14 maja  o godz. 12.00 w naszym kościele filialnym na Mlaskawce Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba celebrował uroczystą Mszę Świętą w intencji Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Istebna.

Okazją ku temu były mające w tym dniu miejsce gminne obchody Dnia Strażaka, przez co liturgia sprawowana była według formularza o św. Florianie. Lektorem  czytania z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza (2 Tm 2, 1-13) był należący do OSP Michał Michałek, psalm zaś zaśpiewała Natalia Zowada. Po słowach Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10, 28-33) ksiądz proboszcz wygłosił kazanie, na początku którego  nawiązał do „Historia filozofii po góralsku” autorstwa ks. Józefa Tischnera. Podkreślił on w nim wagę zaangażowania w wykonywaną pracę, a zwłaszcza w służbę drugiemu człowiekowi, odczytywaną jako pochodzące od Boga powołanie, które podjąć możemy jedynie dbając zarazem o swój rozwój duchowy.  Duszpasterz mówił o niełatwym wyzwaniu łączenia pracy społecznej, czy też absorbującej pracy zawodowej z życiem rodzinnym i wynikających z braku właściwej równowagi zagrożeniach. Nie zabrakło też odwołań do mających być dla nas wzorem świętych - św. Macieja Apostoła, św. Bonifacego, czy też będącego patronem strażaków św. Floriana, którzy zawsze na pierwszym miejscu stawiali Chrystusa.

Nawiązując do homilii wygłoszonej podczas pasterki maryjnej sprawowanej na zakończenie ostatniego czuwania fatimskiego proboszcz przypomniał także o mających nie tak dawno miejsce objawieniach  w Niżankowicach na Ukrainie. Pochodząca z Częstochowy figurka Matki Bożej wielokrotnie płakała ludzkimi łzami, co przez wielu uznane zostało za milczącą prośbę o pełnienie woli Jej Syna.

Na zakończenie kapłan złożył strażakom życzenia, by byli ludźmi ducha, ludźmi mocnymi, którzy nie tylko potrafią mężnie walczyć w obronie życia i mienia innych, ale także zadbać o swój rozwój duchowy i odważne dawać swą postawą świadectwo wiary.

IMG 39201

W odczytanej przez Klaudię Wrzask  modlitwie powszechnej proszono o błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a także o to by miłosierny Bóg wprowadził nieżyjące już druhny i druhów do radości życia wiecznego. Pod koniec mszy zebrani odśpiewali uroczyste Te Deum Laudamus.

Po zakończonej Eucharystii udano się przed remizę OSP Istebna Zaolzie, gdzie odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego wozu ratowniczo – gaśniczego. Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba odmówił modlitwę błogosławieństwa pojazdu  oraz wszystkich, którzy będą się nim posługiwać. Prosił on w niej o bezpieczeństwo przez wstawiennictwo św. Krzysztofa, a także o to, by wóz strażacki służył na chwałę Bogu i dla pożytku ludzkiego. Kapłan odczytał też specjalne błogosławieństwo dla samochodów poruszających się po szczególnie wymagających ostrożności, krętych i stromych drogach górskich, po czym dokonał poświęcenia.

Niechaj szczęśliwie służy „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”!

IMG 41924

 

→ Czuwania Fatimskie 2022

Zapraszamy na tegoroczne Czuwania Fatimskie!

W plakacie wykorzystane zostało zdjęcie autorstwa FROM THE SKY

 

CZUWANIA FATIMSKIE

 

Nabożeństwa pasyjne

 

Trwamy w Wielkim Poście - zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych. Drogi Krzyżowe w piątki o godz. 630 w kościele na Mlaskawce i o godz. 1730 na Stecówce. Gorzkie Żale w niedziele rano o godz. 700 śpiewane na Mlaskawce, a o godz. 1000 Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w świątyni na Stecówce.

 

Post na Facebook 2

→ Skład Parafialnej Rady Duszpasterkiej

W wyniku przeprowadzonych w ostatnim czasie wyborów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w skład Rady nowej kadencji weszli następujący przedstawiciele naszej parafii:

1.    BOCEK Jacek
2.    HARATYK Henryk
3.    KACZMARZYK Krystyna
4.    KOHUT Franciszek
5.    KUKUCZKA Bernadeta
6.    MICHAŁEK Janina
7.    ŠPILA Lubomir

→ Plan odwiedzin duszpasterskich 2022

wtorek 18 stycznia od godz. 1100Skała

środa 19 stycznia od godz. 1100Filipionka, Murzynka i Stecówka

sobota 22 stycznia od godz. 1100Pietroszonka

wtorek 25 stycznia od godz. 1100Mlaskawka i Zaolzie

czwartek 27 stycznia od godz. 1100Łączyna

sobota 29 stycznia od godz. 1100Leszczyna dół

wtorek 1 lutego od godz. 1100Leszczyna góra

 

→ Roraty 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczynamy Adwent, w tym roku roraty w naszej parafii odbywać będą się w następującym porządku:

 • w poniedziałki i wtorki o godz. 1700 w kościele na Stecówce;
 • w środy rano o godz. 700 na Mlaskawce;
 • w czwartki o godz. 1700 na Stecówce;
 • w piątki o godz. 700 w kościele na Mlaskawce;
 • w soboty rano o 700 na Stecówce.

 

→ Dożynki Parafialne 2021

Miniatura na stron1

W niedzielę 19 września o godzinie 11.00 w naszym kościele parafialnym na Stecówce Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba sprawował uroczystą Mszę Świętą, podczas której dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony i Jego błogosławieństwo w pracy na roli. Jednocześnie obchodziliśmy także kolejną Sumę Fatimską, która w tym miesiącu dotyczyła mieszkańców Mlaskawki.

O przygotowanie tegorocznych Dożynek Parafialnych zatroszczyli się parafianie z Łączyny i Murzynki. Przed Najświętszą Ofiarą nasz duszpasterz przyjął z czcią chleb dożynkowy z rąk mieszkańca Murzynki – Stanisława Łupieżowca oraz koronę żniwną przekazaną mu przez parafiankę z Łączyny – Irenę Michałek – Špilę, poczym pozostali parafianie z tych przysiółków złożyli swe dożynkowe dary przy ołtarzu.

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obu wydarzeń parafianom z Mlaskawki, Łączyny i Murzynki za sprzątanie kościoła, piękne kwiaty, dekoracje dożynkowe oraz dary stołu.

Miniatura na stron2


→ Triduum Paschalne 2021 - wskazania duszpasterskie Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Święta Wielkanocne z powodu pandemii stawiają przed nami, zarówno świeckimi jak i duchownymi, wiele wyzwań. Sytuacja ta jest dla nas wszystkich wezwaniem do troski o zdrowie i życie naszych bliskich i nas samych. Zwiększająca się lawinowo liczba zachorowań powoduje coraz większe braki miejsc w szpitalach i może doprowadzić do ich całkowitego zapełnienia. Nasze odpowiedzialne podejście w wielu przypadkach może uratować drugiemu człowiekowi życie. Dlatego wszystkie podejmowane przez nas wysiłki mają służyć zarówno umocnieniu naszej wiary, poprzez możliwy dziś udział w celebracjach liturgicznych, jak i trosce o zdrowie i życie naszych bliskich i nas samych.

Podczas liturgii w kościołach może przebywać 1 osoba na 20 m2 z zachowaniem 1,5 m odległości oraz zasłaniając usta i nos maseczką. W naszej parafii w Mszach Świętych oraz nabożeństwach w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce uczestniczyć może 10 osób, a w Kościele pw. św. Józefa na Mlaskawce 8 osób.

Dlatego zachęcamy, aby w czasie świąt osoby, które nie mogą uczestniczyć w kościele w liturgii, uczestniczyły w niej poprzez media.


Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wszystkich osób, które pragną w niej uczestniczyć, ale z powodu obostrzeń, lęku lub wieku nie mogą.

Wielki Tydzień


 • Celebracje liturgiczne Triduum Paschalnego mogą być sprawowane tylko w kościele parafialnym.

 • Msza Krzyżma Świętego sprawowana będzie przez Księdza Biskupa oraz księży z parafii katedralnej. Wiernych zachęcamy do uczestnictwa za pomocą mediów: Link do YouTube

 • Komunię Świętą poza główną celebracją można udzielać jedynie: w Wielki Czwartek do Mszy Wieczerzy Pańskiej każdemu wiernemu, w Wielki Piątek chorym i umierającym, a w Wielką Sobotę wyłącznie umierającym.

 • Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy i Grobie Pańskim może się odbywać z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych. Zachęcamy, aby kościoły były otwarte. Adoracja Krzyża może się odbywać tylko poprzez uklęknięcie i skłon, bez gestu pocałunku.

 • Święcenia pokarmów w Wielką Sobotę mogą się odbyć w formie, która zapewni zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia wiernych. Najlepiej na zewnątrz kościoła, z zachowaniem dystansu 1,5 m między osobami oraz zasłaniając usta i nos maseczką. Prosimy wiernych, aby również przed i po obrzędach zachowali bezpieczny dystans.

 • Procesję rezurekcyjną należy ograniczyć do przejścia celebransa oraz asysty z Bożego Grobu do ołtarza.

Na czas Świętego Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkanocnych niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Wstawiennictwo naszych Świętych Patronów niech wspiera nasze duszpasterskie wysiłki oraz pomaga w głębokim przeżywaniu naszej wiary.

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego
Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 

Pełen tekst wskazań duszpasterskich dostępny jest na stronie diecezji.

 

 

→ Komunikat Diecezji Bielsko-Żywieckiej z dnia 21 marca 2021

Komunikat Diecezji 1

Komunikat Diecezji 2

 

→ Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom

We środę obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego, jest to także Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom, składka z tego dnia przeznaczona jest na cele misyjne. Dodatkowo misje możemy wesprzeć poprzez  wysłanie SMS-a o treści MISJE  na nr 72032 – szczegółowe informacje znajdują się na plakacie.

misje

 

→ Poświęcenie kapliczki na Mlaskawce

Kapliczka na Mlaskawce

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny po porannej Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz  Grzegorz Kotarba pobłogosławił i poświęcił nowo powstałą kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej oraz krzyż umieszczone na licu Kościoła św. Józefa na Mlaskawce.

 W krótkiej modlitwie ksiądz prosił Wszechmogącego Boga, by raczył pobłogosławić nowy krzyż, aby stał się źródłem zbawienia ludzi, utwierdzał wiarę, pomnażał dobre czyny, pocieszał w utrapieniach i przyczyniał się do zbawienia dusz, a także strzegł i bronił przed złem.

 Podczas błogosławieństwa figurki Matki Bożej nasz proboszcz modlił się słowami „pobłogosław tę figurkę, niech nam przypomina, że Maryja jest Matką Chrystusa i naszą Matką, do której możemy się uciec w każdej potrzebie, spraw także abyśmy jak Ona naśladowali Chrystusa Pana Naszego, Amen”.

 Inicjatorką i fundatorką powstania kapliczki była jedna z mieszkających na Mlaskawce parafianek, ona też zakupiła umieszczoną tutaj figurkę Matki Bożej.

 Drewniana kapliczka oraz krzyż wykonane zostały z drewna jesionowego przez Krzysztofa Kukuczkę.

→ Zasady bezpieczeństwa epidemicznego - obowiązujące od 17 października 2020 roku

Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy wszystkich Wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie poniższych zaleceń.

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne:

W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki):

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., stypy).

W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia):

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko;

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując wszystkie zalecenia sanitarne;

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania;

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne;

5. Do odwołania nie organizujemy w parafiach spotkań formacyjnych i duszpasterskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

6. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi;

7. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii (w naszej parafii: 23 osób w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce oraz 20 osób w Kościele pw. św. Józefa na Mlaskawce);

8. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka);

9. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba liturgiczna, kościelny);

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz sprawującego posługę;

11. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy wszystkich oprócz sprawujących posługę;

12. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób udzielania);

13. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła;

14. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie (przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela);

15. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele.

→ Czuwania fatimskie 2020

czuwania 2020

 

 

Wskazania duszpasterskie dla Wiernych Diecezji Bielsko-Żywieckiej  (20 kwietnia 2020).

 

 

Nadal – w razie niemożliwości uczestniczenia we Mszy z powodu ograniczeń, z racji wieku, przebytych lub posiadanych chorób, a także możliwości zarażenia siebie lub innych – możemy skorzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Dyspensa dotyczy wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie.

W razie niemożności lub trudności w dostępie do spowiedzi indywidualnej, zachęcamy do pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z postanowieniem wyznania tych grzechów przy najbliższej możliwości.

Zachęcamy także do Komunii Świętej duchowej, gdy nie ma możliwości przystąpienia do Komunii nawet poza Mszą.

Od 16 kwietnia br. wszyscy obecni w kościele muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię.

Od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 roku, w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw i indywidualnego nawiedzania, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła. Każdy ksiądz proboszcz/administrator określi, ile osób może w jednym momencie przebywać w kościele i poda tę informację wiernym. (W naszej parafii: 10 osób na Stecówce, 8 osób na Mlaskawce).

Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.

Te same zasady co do ilości wiernych dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, pogrzebów i ślubów.

W dalszym ciągu obowiązują zalecenia dotyczące przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

Pogrzeb nadal odprawiamy w uproszczonej wersji, czyli najpierw stacja na cmentarzu i pochówek, a później Msza Święta żałobna w kościele. Należy pamiętać, że na cmentarzu może być zgromadzonych maksymalnie 50 osób (oprócz celebransów i pracowników cmentarza oraz zakładu pogrzebowego).

Zalecamy, aby sakrament pokuty i pojednania sprawować na prośbę wiernych, na otwartej przestrzeni wokół kościoła lub w pomieszczeniu, gdzie można zachować bezpieczną odległość. W przypadku używania konfesjonału, należy pamiętać o stosowaniu folii oraz o możliwie częstej dezynfekcji. Nie całujemy stuły.

Przypominamy, że termin pierwszej Komunii Świętej w naszej diecezji ustala ksiądz proboszcz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie, po powrocie dzieci do szkół oraz obowiązujące ograniczenia. Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero po wakacjach. Bardzo prosimy księży proboszczów/administratorów o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym rodzicom.

Wszystkie terminy udzielania sakramentu bierzmowania zostają przełożone do czasu powrotu do szkół. Prawdopodobnie dopiero po wakacjach. Bardzo prosimy księży proboszczów/administratorów o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym rodzicom.

Nadal obowiązują wszystkie inne ustalenia podane we wcześniejszych komunikatach, które nie zostały uchylone przez powyższe wskazania.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

L. Dz. 488/2020
18 kwietnia 2020 roku

 

 

→ Czuwania fatimskie.

 

→ Życzenia Wielkanocne Biskupa bielsko-żywieckiego

 

https://youtu.be/zaEE1898_8o

 

życzenia bpa 2020

 

 

Ważne informacje od bp. bielsko-żywieckiego Romana Pindla związane z zaostrzeniami dot. zgromadzeń . (III 2020)

 

Biskup Roman Pindel udziela dyspensy wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej od uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i wzywa do pozostania w domach.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Następuje gwałtowny wzrost zachorowań. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego. Zamknął granice, wszystkie restauracje, bary i placówki handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i aptek. Obowiązuje restrykcyjne prawo ograniczające zgromadzenia do 50 osób. Odnosi się ono również do wszystkich uroczystości religijnych, czyli Mszy Świętych, pogrzebów, ślubów i nabożeństw.

Ponieważ wszyscy jesteśmy zagrożeni, dlatego udzielam dyspensy od niedzielnej Mszy Świętej wszystkim Wiernym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zarządzam, by w każdej Eucharystii, także niedzielnej, mogły uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję tej Mszy Świętej. W przypadku pogrzebów i ślubów uczestniczy tylko najbliższa rodzina. Odwołane zostają wszystkie nabożeństwa, w tym Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa.
Wykażmy daleko idącą samodyscyplinę pozostając w domach i nie narażajmy duszpasterzy na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa. Zostało ono wprowadzone, aby powstrzymać falę zachorowań i śmierci.

Z wiedzy medycznej wynika, że najbardzej narażone są osoby starsze, przewlekle chore, osłabione czy mające mniejszą odporność. Ludzie młodzi i w średnim wieku mogą być nosicielami wirusa i bezwiednie zarażać innych, w tym swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwo i dzieci. Dlatego wszyscy jesteśmy zagrożeni. Powinniśmy skorzystać z dyspensy i w najbliższe niedziele nie iść do kościoła. Przeżywajmy niedzielną Eucharystię w domu, z rodziną za pośrednictwem mediów. Łączmy się z całym Kościołem Diecezjalnym poprzez Modlitwę Różańcową, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, lekturę Pisma Świętego.

Kościół jest ucieczką dla osób chorych, strapionych, udręczonych. Dlatego szczególnie w tym trudnym czasie księża są do dyspozycji wiernych. Są gotowi do rozmowy duszpasterskiej, udzielają sakramentów, zwłaszcza pokuty i namaszczenia chorych. Już mamy liczne świadectwa nawróceń po wielu latach, regulowania sytuacji małżeńskich i powrotu do Kościoła.

Kościoły pozostają otwarte dając możliwość osobistej modlitwy i adoracji. Proszę jednak zachować roztropność, by nie wchodzić do kościoła w którym znajduje się już duża liczba osób. Wiąże się to z ryzykiem przenoszenia wirusa.

Czas epidemii, jak każdy czas napięcia, kryzysu czy sytuacji granicznej, może być przez nas twórczo wykorzystany. Nie ulegajmy przygnębieniu, nie potęgujmy paniki. Korzystajmy tylko z wiarygodnych źródeł wiedzy, nie powielajmy fałszywych informacji. Wspierajmy się wzajemnie dobrym słowem i modlitwą. Uświadamiajmy innych i cierpliwie wyjaśniajmy osobom starszym zaistniałą sytuację. Telefonujmy do osób samotnych. Zadbajmy o to, by niczego im nie zabrakło. Zorganizujmy w domach czas dla dzieci i młodzieży. To dobra okazja, by sięgnąć po wartościową literaturę, film czy też pogłębić relację z domownikami poprzez głębsze rozmowy dotyczące spraw najważniejszych. Nie bagatelizujmy zagrożenia, ograniczmy kontakty towarzyskie. Podjęte przez nas wyrzeczenia, mające na celu ograniczenie epidemii potraktujmy jako szczególną formę przeżywanie tegorocznego Wielkiego Postu.

Niech ten czas próby i doświadczenia umocni nas i stanie się okazją do pogłębienia wiary i praktykowania miłości, zwłaszcza w gronie najbliższych. Jeszcze raz proszę wszystkich o odpowiedzialność i pozostanie w domach.

W naszych modlitwach pamietajmy o chorych, zmarłych oraz o wszystkich podejmujących codziennie wysiłek powstrzymania epidemii.

Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

† Roman Pindel
Biskup Bielsko-Żywiecki

Bielsko-Biała, 14 marca 2020 roku
L. Dz. 389/2020

2022  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  ©  globbers joomla templates