Błąd
  • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/marcus1106/ftp/images/Glowny_odpust_parafialny/2017

Główny odpust parafialny


W niedzielę 15 października nasza parafia obchodziła ostatni tegoroczny odpust fatimski, będący zarazem odpustem głównym. Wydarzenie to zakończyło sześciomiesięczny okres Czuwań Fatimskich, które w roku tym miały szczególny wymiar duchowy. Zjednoczyły one na modlitwie różańcowej nie tylko naszą wspólnotę, ale także duszpasterzy i wiernych z całego Dekanatu Istebniańskiego oraz wielu gości.

Niedzielna uroczystość ku czci Matki Bożej Fatimskiej sprawiła, że kościół i plac przed świątynią zapełniły się ludźmi. Dla podkreślenia wyjątkowego charakteru sumy odpustowej służba liturgiczna, a także część parafian ubrała stroje regionalne, obecne były też poczty sztandarowe Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Róż Różańcowych.

Msza Święta o godzinie 11.00 koncelebrowana była przez Ks. Tadeusza Michałka - rekolekcjonistę prowadzącego tegoroczne majowe Misje Kanoniczne oraz proboszcza naszej parafii Ks. Grzegorza Kotarbę. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał organista Dominik Bocek oraz męska grupa śpiewacza „Leszczynianie”, która na wejście wykonała piękną pieśń „ O Matko Fatimska z niebieskiej krainy”. W liturgii słowa usłyszeliśmy Ewangelię według św. Mateusza – „Przypowieść o uczcie królewskiej” Mt, 22, 1-14. Nawiązując do niej na początku homilii Ks. Tadeusz Michałek mówił o tym, że jesteśmy dzisiaj zaproszeni na szczególną ucztę darów, które Bóg ofiaruje wspólnocie obchodzącej swe patronalne święto. Wspomniał on także, iż w naszej parafii niezwykły czas, przeżywamy już od maja, kiedy to rozpoczęliśmy obchody 100-lecia Objawień Fatimskich, będących jednymi z najważniejszych dla współczesnego świata.

Ks. Michałek przybył do nas aż z Lublina, nie tylko, aby ponownie się z nami spotkać, ale przede wszystkim by przypomnieć i podsumować oczekiwania Pani Fatimskiej względem naszej wspólnoty i wszystkich wierzących. Nade wszystko prosiła Ona o modlitwę różańcową, przybliżającą ludzkie serca do Chrystusa i roztaczającą przed nami tajemnice naszego odkupienia. W październiku ukazując się dzieciom po raz ostatni przedstawiła się jako Królowa Różańca Świętego. O niezwykłej mocy tej modlitwy kapłan opowiedział przedstawiając historię Szymona – pobożnego rolnika, który dzięki swej wierze, nie tylko nie utracił nadziei, ale także otrzymał Łaskę uzdrowienia swej małżonki i nienaradzonego jeszcze dziecka.

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” - pisze św. Paweł i wszystko otrzymujemy za pośrednictwem Tej, która jest Naszą Matką. Wyprasza Ona nam dar Nieba i ze łzami w oczach prosi, abyśmy nie obrażali już więcej Boga. Pani Fatimska pragnęła także poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu Rosji, która natenczas była symbolem świata zagubionego i pozbawionego wiary. Trzeba, by współczesna ludzkość zrozumiała, że tylko budując na mocnym fundamencie Bożej prawdy możemy doprowadzić do pokoju i zgody. Trzecią prośbą zawartą w objawieniach, o jakiej przypomniał Ks. Tadeusz było oddawanie czci Niepokalanemu Sercu Maryi oraz przyjmowanie Komunii Św. wynagradzającej za grzeszników w pierwsze soboty miesiąca. To nas prowadzi do kolejnego zalecenia, jakim jest podejmowanie uczynków pokutnych i modlitwa za wszystkich potrzebujących daru nawrócenia na drogi prawdy i życia.

Przesłanie z Fatimy jest nadal aktualne, jesteśmy dziś wezwani by na nowo podjąć płynące z niego zadania - mówił duszpasterz. Homilia zakończyła się pięknymi życzeniami Ks. Tadeusza Michałka dla naszej wspólnoty: „Niech Królowa Różańca Świętego, Ta która przestrzega nas przed złem, która zachęca nas do wierności Jezusowi, wyprasza nam dziś wszelkie potrzebne Łaski, obyśmy jako ta wspólnota tej istebniańskiej, beskidzkiej Fatimy umieli zawsze być złączeni na modlitwie i umieli sobie na co dzień służyć, nigdy nie obrażając Boga”.

W dniu odpustu nie mogło też zabraknąć procesji z figurą naszej Patronki wokoło świątyni. Po powrocie do kościoła zgromadzeni wierni uroczyście odśpiewali „Ciebie Boże chwalimy” i otrzymali Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie grupa śpiewacza „Leszczynianie” zaintonowała „Ojcowski Dom”, a do śpiewu dołączyli się wszyscy obecni .

Po zakończeniu Mszy Św. parafianie i goście otoczyli stoisko naszej grupy charytatywnej, które zapełnione było słodkościami domowego wypieku - wszyscy chcieli nie tylko skosztować pysznych ciast i ciasteczek, ale także wspomóc dzieci z mniej zamożnych rodzin.

Warto przypomnieć, że tegoroczny odpust główny Parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce, jest pierwszym, jaki przeżywaliśmy ciesząc się z naszej nowo odbudowanej świątyni. Dzięki parafianom z Filipionki i Skały została ona pięknie przyozdobiona na ten wyjątkowy dzień białymi kwiatami.

Serdeczne „ Bóg zapłać” Księdzu Tadeuszowi Michałkowi , męskiej grupie śpiewaczej „Leszczynianie”, grupie charytatywnej oraz wszystkim parafianom, którzy przyczynili się do przygotowania naszego głównego odpustu parafialnego.

 

 

fot. i tekst: Oliwia Szotkowska