Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

Peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej

 

Propozycja wędrówki wizerunku Pani Fatimskiej pośród rodzin należących do naszej wspólnoty pojawiła się już na początku roku, podczas parafialnego spotkania opłatkowego. Zamysł ten od początku był ściśle związany z obchodami 100-lecia Objawień Fatimskich. Za czas szczególnie odpowiedni do rozpoczęcia peregrynacji uznany został okres przełomu lat liturgicznych, niosący ze sobą kontemplacyjny nastrój adwentu. 26 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata o godz. 11.00 odbyła się Msza Św. inaugurująca peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej. Po zakończeniu Eucharystii Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba dokonał poświęcenia figury i powierzył ją pierwszej z rodzin – Państwu Lipowskim z Pietroszonki. Od tej chwili nawiedzać będzie ona wszystkie domy należące do parafii, pozostając w każdym z nich przez dwa dni. Wraz z figurą Matki Bożej parafianie przekazywać będą sobie towarzyszącą jej księgę pamiątkową, teksty modlitw oraz biało – niebieską flagę maryjną. Flaga ta będzie znakiem obecności wizerunku Pani Fatimskiej w danym domu.

Pod koniec uroczystości Pani Maria Kohut – jedna z organizatorek peregrynacji wręczyła księdzu proboszczowi bukiet kwiatów, jako wyraz podziękowania za okazane inicjatywie wsparcie. Cztery białe i cztery czerwone róże to także symbol ośmiu błogosławieństw i prośby do Matki Bożej o błogosławieństwo z Góry Synaj dla rodzin z naszej parafii i całej Polski. W krótkiej mowie Pani Maria wyraziła nadzieję, że wraz z otwarciem naszych domów na przyjęcie Pani Fatimskiej w sercach ludzi pojawi się pragnienie głębszego poznania cnót Matki Bożej i dążność do jej naśladowania. Wierzymy, że towarzysząca peregrynacji wspólna modlitwa w gronie najbliższych poprzez wstawiennictwo Królowej Różańca Świętego, umocni rodziny w wierze, miłości i wierności, pozwalając im na zbliżenie się do wzorca Rodziny Nazaretańskiej.

Ksiądz Grzegorz Kotarba w serdecznych słowach udzielił wszystkim błogosławieństwa na ten niezwykły czas nawiedzenia naszych domów przez wizerunek Matki Bożej Fatimskiej.
 
 
fot. i tekst: Oliwia Szotkowska.
2021  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  ©  globbers joomla templates