Parafialne Spotkanie Opłatkowe

Parafialne Spotkanie Opłatkowe

 

W poniedziałek 22 stycznia w naszej wspólnocie miało miejsce Parafialne Spotkanie Opłatkowe, zorganizowane przez Apostolstwo Dobrej Śmierci oraz Jasnogórską Rodzinę Różańcową.  Przybyli z tej okazji parafianie zgromadzili się w Kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce, aby odmówić Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, po którym nastąpiła uroczysta Msza Św. sprawowana przez przybyłego specjalnie na tą okazję Dyrektora ADŚ -  ks. Grzegorza Górnika oraz naszego ks. Proboszcza Grzegorza Kotarbę. W homilii ks. Górnik wspomniał o naturalnej ludzkiej potrzebie tworzenia i przynależności do wspólnoty oraz kreowania bliskich wzajemnych relacji, które pozwalałyby na dzielenie się radościami, ale też i troskami. Wiele miejsca poświecił on roli, jaką mają do spełnienia zarówno grupy  modlitewne, jak  i charytatywne w życiu parafii, mówiąc o ich funkcji budowania wspólnoty. Jednocześnie podkreślił on, że bez względu na charakter działalności grupy, w jej centrum pozostawać powinien Chrystus, to w Nim bowiem swe źródło ma jej siła.

Po zakończeniu Eucharystii zebrani udali się na salkę na plebanii, na której to panie z Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej przygotowały słodki poczęstunek.  Zebranych w serdecznych słowach przywitała zelatorka ADŚ Teresa Kukuczka. Podczas spotkania głos zabrał ks. Grzegorz Górnik dziękując ks. proboszczowi  oraz wspólnocie parafialnej za przyjęcie. Swoją krótką wypowiedź poświęcił on istocie duchowego przywództwa kapłana wobec powierzonych jego opiece wiernych, wskazując na potrzebę wsłuchania się w przekaz płynący od naszych duszpasterzy. Na naszym Parafialnym Spotkaniu Opłatkowym mieliśmy również przyjemność gościć panią Lidię Greń – Wajdzik – Diecezjalnego Zelatora ADŚ. W pięknych słowach wyraziła ona uznanie dla naszego Ks. Proboszcza Grzegorza Kotarby za pełne poświęcenia dzieło odbudowy kościoła parafialnego, podkreślając jego niezwykłą dbałość o wszelkie detale. Pani Lidia mówiła o wadze posłannictwa naszych duszpasterzy  i potrzebie wspierania ich modlitwą, ukazując jako przykład pełne codziennego trudu życie katolickich księży na Ukrainie. Wiele miejsca w swej wypowiedzi poświęciła ona różnorodnej działalności Apostolstwa Dobrej Śmierci w Diecezji Bielsko – Żywieckiej, przedstawiając terminarz wydarzeń na rok 2018. Podczas spotkania głos zabrała także pani Maria Kohut  prosząc  parafian o modlitwę w intencji rodzin goszczących figurę Matki Bożej Fatimskiej. Zwróciła ona uwagę na ważność rodziny i jej prawidłowego funkcjonowania opartego na poszanowaniu wartości chrześcijańskich dla budowania silnej wspólnoty parafialnej i całego społeczeństwa. Podchodząc z opłatkiem do naszego ks. proboszcza  pani Maria zainicjowała wzajemne składanie sobie życzeń noworocznych. Podzieliwszy się opłatkiem i dobrym słowem zebrani na salce parafianie wysłuchali ciekawego rozważania naszego duszpasterza na temat zmiennych losów wiary katolickiej w Europie i jej obecnej kondycji na świecie.

Serdeczne „Bóg zapłać” naszym czcigodnym gościom z Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz wszystkim parafianom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tegorocznego Spotkania Opłatkowego.

2021  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  ©  globbers joomla templates