Poświęcenie kapliczki MB Fatimskiej na Stecówce

Poświęcenie kapliczki Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce

 

12 listopada wieczorem na przykościelnym parkingu zebrała się dość liczna grupa parafian, chcących uczestniczyć w poświęceniu znajdującej się tam Kapliczki Matki Bożej Fatimskiej. Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba w krótkim przemówieniu przypomniał zgromadzonym historię tego niezwykłego obiektu sakralnego. Zamysł jego powstania pojawił się w „głowach i sercach” naszego duszpasterza oraz kilku parafian w roku 2016, kiedy to przypadała warta upamiętnienia 1050. Rocznica Chrztu Polski. Budowa i wykańczanie kapliczki oraz towarzyszące im dyskusje na temat jej kształtu trwały dwa lata, dzięki czemu uczczono kolejne ważne dla naszego Narodu i Kościoła rocznice:

2017 – 100. Rocznica Objawień Fatimskich

2018 – 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości.

W ten sposób na kapliczce powstała triada, która przedstawia Panią Fatimską w niebywałej oprawie – umieszczono tu ocalały z pożogi fragment dzwonu „Michał”, który pełnił w dawnym kościele rolę sygnaturki, wraz z jego sercem, a także kawałki rzeczy zachowanych ze zniszczonej przez pożar świątyni. Na froncie kapliczki widnieje pokrywka vasculum, od wschodu zaś fragment świecznika i kropidełko, które w sposób symboliczny przedstawia 1050. Rocznicę Chrztu Polski – moment założycielski naszego kraju. Od strony zachodniej – poświęconej tegorocznej 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości umieszczono godło II Rzeczypospolitej, jakie obowiązywało w latach 1919 – 1927, przedstawia ono Orła Białego w zamkniętej koronie zwieńczonej krzyżem. Niezwykły jest też budulec, z którego wykonana została kapliczka, do jej budowy użyto bowiem kamieni, które niegdyś podtrzymywały wał ziemny znajdujący się u podstaw zniszczonego przez pożar kościoła. Nasz duszpasterz wspominał, jak pojawiali się na Stecówce chętni na zakup tych kamieni, ale „przecież my nie mogliśmy się ich pozbyć” powiedział. Wyraził on też radość z faktu iż zgromadziliśmy się by wspólnie cieszyć się ze zwieńczenia dzieła budowy kapliczki, zwracając jednocześnie uwagę na jej symboliczną wymowę – Chrzest Polski, Odzyskanie Niepodległości, a pośrodku Najświętsza Nasza Pani – Królowa Polski, która przez Krzyż i Chrystusa wiedzie nas do zbawienia. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim zaangażowanym w budowę parafianom, wspominając także o Aleksandrze Jopku i Janie Kawuloku, których ziemska wędrówka dobiegła już końca. Nie zapomniał on także o tych którzy na co dzień dbają o to by nie zwiędły rosnące tu kwiaty i nie zgasły znicze oraz lampki. Wszystkich tych ludzi ks. Grzegorz wraz z wiernymi otoczył modlitwą.

„Pobłogosław tę kaplicę, aby wszyscy, którzy z Twojej woli będą się tutaj modlili wzrastali w wierze, a od Ciebie doznawali pomocy i opieki, o to prosimy przez Chrystusa Pana Naszego Amen” – wypowiadając te słowa Ks. Grzegorz Kotarba dokonał poświęcenia  nowego obiektu sakralnego. Po czym zgromadzeni w ciszy i  skupieniu wysłuchali modlitwy proboszcza „Boże Nasz Ojcze Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra, wszystko, co mamy i czym jesteśmy pochodzi od Ciebie. Naucz nas dostrzegać wszędzie dobro, którym nas obdarza Twoja łaskawość , abyśmy Ciebie zawsze szczerym sercem miłowali, o to prosimy przez Chrystusa Pana Naszego Amen. Pokój Boży niech zachowa serca i umysły wasze w stałej jedności z Jezusem Chrystusem Panem Naszym Amen. Niech wam tego użyczy Bóg w Trójcy Świętej Jedyny – Ojciec i Syn i Duch Święty Amen.”

Na zakończenie zgromadzeni przy kapliczce parafianie wspólnie zaśpiewali naszej patronce Pani Fatimskiej pieśń  „Idźmy, tulmy się jak dziatki”, po czym wszyscy udali się do kościoła na Najświętszą Ofiarę.

DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG DSC_0066.JPG DSC_0068.JPG DSC_0069.JPG DSC_0073.JPG DSC_0078.JPG DSC_0081.JPG DSC_0085.JPG DSC_0088.JPG DSC_0090.JPG DSC_0094.JPG

tekst i foto: Oliwia Szotkowska

2021  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  ©  globbers joomla templates