Odpust w kościele filialnym na Mlaskawce

Odpust w kościele filialnym na Mlaskawce

 

Z okazji przypadającego 1 maja wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika o godz. 11.00 w naszym kościele filialnym na Mlaskawce odbyła się uroczysta Msza św. odpustowa, podczas której sprawowane były dwie intencje. O błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla parafian z racji odpustu Najświętszą Ofiarę sprawował Ks. Proboszcz Grzegorz Kotarba. W drugiej z intencji - o błogosławieństwo Boże dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolziu z okazji nadchodzącego wspomnienia św. Floriana, patrona strażaków Mszę św. odprawiał nasz tegoroczny rekolekcjonista Ks. Jerzy Mrukwa.

W liturgii słowa usłyszeliśmy czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan (Kol 3, 14-15. 17. 23-24) Pracować z intencją uwielbienia Boga, Psalm Pracę rąk naszych wspieraj, Panie Boże oraz Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 13, 54-58) Jezus jest synem cieśli.

Rozpoczynając homilię Ks. Jerzy Mrukwa nawiązał do obchodzonych w tym dniu uroczystości parafialnych, mówiąc o sensie i funkcji świętowania w naszym życiu, jako czynniku pozwalającym nam zapomnieć o troskach, wzmacniającym naszą nadzieję, dodającym ducha i przywracającym radość. Zwracając się do wiernych duszpasterz położył szczególny nacisk na postaci św. Józefa i św. Floriana, jako ważnych orędowników ludzkich spraw wobec Boga, a przede wszystkim wzory do naśladowania.

Mówił on o tym, iż obchodzona przez nas uroczystość jest okazją do refleksji nad naszą odpowiedzialnością za rodzinę, parafię i Ojczyznę. Godnym naśladowania przykładem powinien być tu dla nas pełen pokory i wypełniający każdym dniem swego życia wolę Boga św. Józef. Czasami zazdrościmy innym błyskotliwości i kariery – wspomniał Ks. Jerzy, ale dla Boga liczy się nasze zaangażowanie i podejście do powierzonych nam zadań, a nie odnoszone sukcesy. Ważne by cokolwiek czynimy, zawsze mieć na uwadze to, czy jest to miłe Bogu. Nasz tegoroczny rekolekcjonista przypomniał zgromadzonym, że ukryty w Eucharystii Jezus Chrystus chce być obecny w trudzie naszych codziennych zajęć i prowadzić nas ku świętości. Jesteśmy powołani do naśladowania postawy św. Józefa, charakteryzującej się wiernością Bogu, roztropnością, szlachetnością i sprawiedliwością.

Ks. Mrukwa w swej homilii mówił także o godnej podziwu i winnej służyć nam za wzór niezachwianej i głoszonej z wielką odwagą wierze św. Floriana, która doprowadziła go do męczeńskiej śmierci. Postawa św. Floriana – patrona strażaków, to także przykład miłości bliźniego i służby drugiemu człowiekowi.

Wszyscy jesteśmy wezwani do dobroci na miarę św. Józefa i św. Floriana, a celem naszej ziemskiej pielgrzymki powinna być świętość. Przypominając słowa papieża Franciszka z początków jego pontyfikatu Ks. Jerzy zwrócił się do wiernych „O świętość trzeba się bić - najpierw z diabłem, ze sobą, ze światem, a święci to grzesznicy, którym Bóg przebaczył, to ludzie otwarci na Bożą łaskę, na Jego miłosierdzie.”

Duszpasterz nawiązał też do fragmentu hymnu strażackiego, który jak sam powiedział odnosić powinien się nie tylko do tych, którzy podjęli się tej wymagającej i bezinteresownej służby -

Opatrzność nam sprzyja, więc raźniej –
Nieść pomoc, na którą ktoś czeka.
Strażacy potrafią odważnie
Przygarnąć do serca człowieka.


Umiemy żyć jasno, z honorem i dumnie,
ożywiać marzenia i spełniać swe sny.
Więc trzeba świat kochać i strzec go rozumnie –
Rycerze Floriana – to my!


Zwracając się do zgromadzonych w kościele strażaków kapłan podkreślił, iż źródłem siły do pełnienia ich posługi wobec bliźnich winny być sakramenty święte, jakie daje nam Jezus Chrystus.

Na zakończenie homilii Ks. Jerzy Mrukwa powiedział „Uroczystość odpustowa jest czasem spotkania miłości Bożej z naszą miłością. Dniem wzajemnego zrozumienia, dniem dialogu miłości - we wspólnocie Kościoła tym bardziej, bo wszyscy wyznajemy Jednego Boga i w jednej wierze mamy kroczyć ramię w ramię z Chrystusem Zmartwychwstałym.” Wspomniał on także, że miłość do Boga, służba drugiemu człowiekowi, wzajemne umacnianie wiary i nadziei, to właściwa droga do wieczności. Winniśmy tak postępować, by kres naszej doczesności nie napawał nas lękiem, byśmy w godzinie zdawania rachunku z naszego życia nie musieli rozpaczać, ale mogli odebrać od Boga nagrodę. Te zapadające w pamięć słowa stanowiły wyraźne nawiązanie do przewodniej tematyki tegorocznych rekolekcji.

W modlitwie powszechnej wierni poprzez wstawiennictwo św. Józefa zanosili do Boga prośby o wzrost wiary w Kościele, modlono się także za osoby powołane do służby Bożej, ludzi pracy, o błogosławieństwo Boże dla parafian i Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolziu, a także za nas samych, byśmy w św. Józefie widzieli wzór życia dla Chrystusa.

Po Komunii Świętej Orkiestra OSP zaintonowała „Nie umiem dziękować Ci Panie”, a po chwili ciszy Ks. Proboszcz Grzegorz Kotarba serdecznie podziękował wszystkim, którzy na co dzień troszczą się o Kościół św. Józefa, strażakom, za opiekę nad dobytkiem naszej parafii oraz wszelką pomoc, a także straż przy Bożym Grobie oraz Ks. Jerzemu Mrukwie za głoszone Słowo Boże.

Na zakończenie nastąpił podniosły moment wystawienia Najświętszego Sakramentu, odmówienia Litanii do św. Józefa i procesji eucharystycznej, po której odśpiewano Te Deum, a następnie zebrani w kościele otrzymali Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Uroczysty charakter święta podkreśliła obecność orkiestry, pocztu sztandarowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Zaolziu oraz należących do niej strażaków w mundurach galowych, a także chorągwi Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Róż Różańcowych. Pięknie prezentował się również starannie przyozdobiony na ten dzień Kościół św. Józefa.


DSC_0467.JPG DSC_0470.JPG DSC_0473.JPG DSC_0477.JPG DSC_0480.JPG DSC_0482.JPG DSC_0489.JPG DSC_0494.JPG DSC_0497.JPG DSC_0499.JPG DSC_0500.JPG DSC_0501.JPG DSC_0506.JPG

 

tekst i fot.: Oliwia Szotkowska

2022  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  ©  globbers joomla templates