Pielgrzymki

pielgrzymki

Parafia Matki Boskiej Fatimskiej i Strażnicy Drogi Różańcowej, zapraszają do pielgrzymowania na szlaku modlitewnym

Drogi i powierzania Matce Boskiej swoich intencji.Zapraszamy zarówno w większych grupach zorganizowanych, jak i w grupach mniejszych, rodzinnych czy indywidualnie.


Z uwagi na to, że cały szlak modlitewny Drogi Różańcowej położony jest na szlaku turystycznym, zlokalizowanym w

strefie ograniczonego ruchu, należy przestrzegać zasad organizacji ruchu w tym rejonie i lokalizacji miejsc parkowania

pojazdów.Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie organizacji pielgrzymek podane są w zakładce Strażnicy drogi Różańcowej.


Modlitwa na Drodze Różańcowej jest ludowym Nabożeństwem Maryjnym w związku z powyższym, prosimy o

zachowanie stosownej powagi i unikania zachowań rozpraszających tą powagę.Na dłuższych odcinkach szlaku, pomiędzy pomiędzy poszczególnymi kapliczkami, po zakończeniu „dziesiątki” Różańca,

zachęcamy do śpiewania pieśni maryjnych, szczególnie dedykowaną specjalnie na drogę różańcową, podaną poniżej

ludową pieśń ułożoną na melodię znanej pieśni maryjnej „Po górach, dolinach...”

 

PIEŚŃ:


W kapliczkach tej Drogi bądź uwielbiona,


Matko i Królowo nasza, Maryjo.


Ref : Ave, ave, ave Maryja...


Pokutę przyjm naszą i żal za grzechy.

Nie chcemy już więcej sprawiać Tobie łez.


Ref: Ave, ave, ave Maryja...


Prosimy, wysłuchaj tych próśb naszych, tu.

Nieś je Panu Bogu Tam, do Jego stóp.


Ref: Ave, ave, ave Maryja...


Z wielką radością dziękujemy Tobie,

Żeś Polski Królową i nam Matką jest.


Ref: Ave, ave, ave Maryja...

2021  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  ©  globbers joomla templates