Historia

Historia17 X 1957 

rozpoczęcie budowy kaplicy na Stecówce

12 I 1958

poświęcenie kaplicy na Stecówce przez ks. Adolfa Gawłowskiego i pierwsza Msza św.

1959

dobudowano wieżę i zakrystię.

1 IX 1971

Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz przydziela Stecówce pierwszego stałego duszpasterza. Rektorem kaplicy zostaje ks. Antoni Goliasz

24 VI 1972

Ks. Biskup opiece duszpasterskiej ks. Goliasza oddaje mieszkańców Pietraszonki, Skały, Łączyny, Mlaskawki, Murzynki, Leszczyny i Stecówki. Należały one poprzednio do parafii Jezusa Dobrego Pasterza w Istebnej. Łącznie te wszystkie przysiółki zamieszkuje 450 osób.

5 IV 1973

na placu kościelnym postawiono nowy krzyż

12-15 IV 1973

pierwsze rekolekcje wielkopostne na Stecówce, poprowadził je ks. Marian Malcher, kierownik Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego w Katowicach

30 IV 1973

pierwszy konwent dekanatu wiślańskiego na Stecówce

VII i VIII 1973

pierwsze Dni Wspólnoty Ruchu Światło-Życie

14 VIII 1973

do klasztoru Sióstr Służebniczek w Panewnikach wstępuje Bernadeta Marekwica z Leszczyny

17 XI 1973

pierwsza wizytacja kanoniczna na Stecówce - przeprowadził ją Ks. Biskup Czesław Domin

30 IV 1978

druga wizytacja kanoniczna. Przeprowadził ją Ks. Biskup Czesław Domin.

10 VI 1979

rozpoczęło się pierwsze nawiedzenie rodzin przez Kopię Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na pamiątkę nawiedzenia na Leszczynie przy drodze pod lasem umieszczono kapliczkę z figurką Matki Bożej.

28 V 1980

Msza św. jubileuszowa z okazji 25-lecia świeceń ks. Antoniego Goliasza.

29 I 1981

Ustanowienie parafii Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce

3 V 1981

poświęcenie sztandaru strażaków

13 V 1981

dekretem Ks. Biskupa Herberta Bednorza ks. Antoni Goliasz zostaje przeniesiony do parafii św. Bartłomieja w Koniakowie a na Stecówkę przychodzi ks. Marian Kubecki.

IV 1982

otrzymano pozwolenie na budowę probostwa i rozpoczęcie budowy.

29 IV 1983

trzecia wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz i poświęcenie nowego probostwa

1984

utworzenie Dekanatu Istebniańskiego

30 IV 1984

konwent Kapłanów Dekanatu Istebniańskiego na Stecówce.

10 XI 1987

przywiezienie obrazu Nawiedzenia z Jasnej Góry i początek nawiedzenia rodzin w parafii.

24 IV 1988

wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził Ks. Biskup Damian Zimoń.

17 IV 1990

konwent Kapłanów Dekanatu Istebniańskiego na Stecówce.

22 III 1991

umiera ks. Jan Waszut, salezjanin, proboszcz i budowniczy kościoła w Częstochowie - Stradomiu, pochodzący z Pietroszonki.

Wielki Post 1992

Pierwsze Misje św. w parafii. Przeprowadził je ks. Henryk Skurski, Salezjanin

25 III 1992

Utworzenie diecezji Bielsko - Żywieckiej. Biskupem Ordynariuszem zostaje mianowany ks. Tadeusz Rakoczy a biskupem pomocniczym Ks. bp Janusz Zimniak.

25 V 1992

poświecenie kapliczki na Leszczynie, niedaleko domu Juroszków i Marekwiców.

10 X 1993

wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy

26 X 1993

umiera ks. Antoni Goliasz, były proboszcz

22 VI 1994

dekretem Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego z dniem 27 sierpnia 1994 roku ks. Marian Kubecki zostaje przeniesiony do parafii św. Małgorzaty w Dębowcu a administratorem parafii na Stecowce zostaje mianowany ks. Jan Gawlas.

22 V 1995

spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II w niedalekim Skoczowie

27 VIII 1995

otwarcie i poświecenie remizy strażackiej.

V 1996

początek prac przy rozbiórce a potem wznoszeniu kościoła filialnego na Mlaskawce.

25 V 1997

Ks. Biskup Tadeusz Rakoczy poświęcił kościół pod wezwaniem św. Józefa na Mlaskawce a potem poświęcił nowy dzwon na Stecówce.

20 XII 1997

dekretem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego nowym administratorem w parafii na Stecówce zostaje ks. Jerzy Matoga a ks. Jan Gawlas odchodzi z parafii

11 II 1998

Dzień Chorych w parafii

1 V 1998

pierwszy odpust w kościele św. Józefa na Mlaskawce. Sumę odprawił i kazanie wygłosił ks. prałat i nasz dziekan Jerzy Patalong.

3 V 1998

Rozpoczyna się nawiedzenie rodzin parafii przez obraz Matki Bożej Częstochowskiej jako nasze przygotowanie do peregrynacji.

26 V 1998

początek nowenny przed peregrynacją.

11 VI 1998

procesja Bożego Ciała po raz pierwszy wiodła ze Stecówki do kościoła na Mlaskawce.

19 VII 1998

rozpoczynają się rekolekcje przed peregrynacją. Prowadzi je ks. dr Kazimierz Zdziebko, oblat.

31 VII 1998

O godz. 16.30 początek peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w parafii na Stecówce. Mszy św. w czasie powitania przewodniczył Ks. Biskup Janusz Zimniak

1 VIII 1998

przewiezienie Cudownego Obrazu do kościoła na Mlaskawce i tam czuwanie a o godz. 16.00 Msza i pożegnanie Matki Bożej.

7 III 1999

Powołanie i pierwsze spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

14-17 III 1999

Rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Józef Tatarczyk, werbista.

9-11 IV 1999

Wizytacja kanoniczna w parafii. Przewodniczył jej Ks. Biskup Janusz Zimniak.

16 VI 1999

Parafianie uczestniczą we Mszy św. kanonizacyjnej św. Kingi w Starym Sączu, sprawowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

22 VIII 1999

po raz pierwszy w naszej świątyni na Stecówce grały nowe organy zakupione przez parafian.

8 XII 1999

Powołanie do istnienia Dzieci Maryi

1 I 2000

Początek Nowego Jubileuszowego Roku Świętego

15 I 2000

W naszej parafii - w schronisku i kościele parafialnym - gościli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego prawie stu krajów świata razem z władzami powiatu i województwa z panem wojewodą Markiem Kempskim na czele.

2-9 IV 2000

Misje Święte z okazji Roku Świętego w parafii poprowadził ks. dr Kazimierz Zdziebko, oblat.

9 IV 2000

Postawienie i poświęcenie nowego Krzyża Misyjnego na placu kościelnym.

30-31 VII 2000

włamanie do naszej parafialnej świątyni.

26 VIII 2000

Parafianka Agnieszka Haratyk miała swoje obłóczyny w Zgromadzeniu Św. Elżbiety w Cieszynie. Przybrała zakonne imię - siostra Noemi.

16 IX 2000

Mszę św. w naszej świątyni sprawuje Ks. Arcybiskup Damian Zimoń dla parafian i Pracowników Naukowych i Profesorów Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce z okazji XIV Beskidzkiego Seminarium Elektryków, które odbywało się na terenie naszej parafii.

30 X 2000

Ks. Biskup Janusz Zimniak poświęcił w obecności kapłanów dekanatu kapliczkę Matki Bożej Częstochowskiej na Stecówce, wotum naszej parafii z okazji przeżywanego Jubileuszowego Roku Świętego.

10 XI 2000

po raz pierwszy Gminne obchody Święta Niepodległości i Msza za Ojczyznę na terenie naszej parafii w kościele św. Józefa na Mlaskawce.

1 I 2001

pierwszy dzień Nowego Roku i Nowego XXI Wieku

25-29 III 2001

Odnowienie Misji Świętych, które poprowadził ks. dr Kazimierz Zdziebko OMI

7 IV 2001

Uruchomienie strony internetowej parafii: www.stecowka.bielsko.opoka.org.pl

1 V 2001

Odpust w kościele na Mlaskawce. Sumę odpustową sprawował i kazanie wygłosił ks. kanonik Józef Śliż, proboszcz z Wapienicy

2 VI 2001

Msza św. dla uczestników III Rajdu Akcji Katolickiej diecezji Bielsko-Żywieckiej - Stecówka 2001

1 IX 2001

Na terenie parafii w budynku Szkoły Podstawowej na Zaolziu rozpoczyna zajęcia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, przeniesiona z Centrum Istebnej.

14 X 2001

Odpust w parafii i kościele Matki Bożej Fatimskiej. Kazania wygłosił i sumę odprawił Ojciec Fryderyk, rekolekcjonista z Górek Wielkich

6 XI 2001

Uroczystość przywitania w parafii relikwii św. Faustyny. Mszę św. wraz z kapłanami dekanatu Istebna odprawił Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy

6 I 2002

Koncert kolęd w wykonaniu Józefa Skrzeka i regionalnej kapeli góralskiej "Wałasi".

10-13 III 2002

Rekolekcje Wielkopostne w parafii poprowadził Ojciec Bonawentura Misztal Bernardyn z Dukli.

1 V 2002

Odpust w kościele na Mlaskawce. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. kanonik Karol Tomala, proboszcz w parafii w Zaborzu

2 IX 2002

Na terenie parafii w budynku Szkoły Podstawowej na Zaolziu rozpoczyna zajęcia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Pojawia się klasa licealna, która swą edukację zakończy maturą.

1 X 2002

Ksiądz Biskup Janusz Zimniak poświęcił kapliczkę św. Franciszka z Asyżu na Łączynie i odprawił razem z Kapłanami Dekanatu Mszę św. w kościele na Stecówce.

13 X 2002

Odpust w kościele parafialnym ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Kazania wygłosił i sumę odpustową odprawił ks. Piotr Ślęczka SDS

3 II 2003

Rozpoczęcie Peregrynacji Różańca Świętego po rodzinach parafii

30 III - 2 IV 2003

Rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. dr Marek Studenski.

1 V 2003

Odpust w kościele na Mlaskawce. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. kan Borys Kroczek proboszcz parafii Matki Bożej Frydeckiej na Trzycatku.

21-24 III 2004

Rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. Damian Suszka, dyrektor domu rekolekcyjnego w Brennej.

1 V 2004

Odpust w kościele parafialnym na Mlaskawce. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks.dr Marek Studenski

19 V 2004

Poświęcenie kapliczki przydrożnej na Leszczynie.

18 VI 2004

Dekretem Ks.Biskupa Tadeusza Rakoczego ks.Jerzy Matoga został 
z dniem 28 sierpnia zwolniony z obowiązków proboszcza parafii na Stecówce i przeniesiony do parafii św. Franciszka z Asyżu w Bielsku- Białej Wapienicy. Do pracy duszpasterskiej w parafii na Stecówce został skierowany pochodzący z Radzionkowa ks. Jacek Wójcik, wikariusz parafii św. Klemensa w Ustroniu.


25 VIII 2004

Uroczysta Msza św. dziękczynna za posługę ks. proboszcza Jerzego Matogi w parafii MB Fatimskiej na Stecówce i pożegnanie proboszcza przez parafian.

28 VIII 2004

Ks. Jerzy Matoga przechodzi do parafii pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Bielsku - Białej Wapienicy a Ks. Jacek Wójcik rozpoczyna pracę duszpasterską w parafii na Stecówce.

VIII 2011

Ks. Jacek Wójcik przechodzi do parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Zaborzu, a posługę duszpasterską w naszej parafii rozpoczyna ks. Grzegorz Kotarba.

2/3 XII 2013

Pożar kościoła parafialnego. Msze Święte odprawiane są w salce katechetycznej na probostwie.

XII 2013

Uruchomienie nowej strony parafii: www.parafiastecówka.pl

24/25 XII 2013

Pasterka z udziałem zespołów regionalnych została odprawiona w kaplicy na probostwie (pierwotnie ksiądz proboszcz planował odprawić tę mszę na pogorzelisku kościoła, jednakże uniemożliwiła to szalejąca tej nocy wichura).

29 XII 2013

W kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Koniakowie odbył się koncert charytatywny Zespołu Regionalnego „Istebna” na rzecz odbudowy świątyni.

8 X 2014

Spotkanie parafian i powołanie Komitetu Odbudowy Kościoła Parafialnego.

19 I 2014

Koncert charytatywny na rzecz odbudowy naszej świątyni w skoczowskim kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.

1 II 2014

Z inicjatywy Józefa Skrzeka w Katowicach - Panewnikach odbył się koncert charytatywny na rzecz odbudowy naszej świątyni. W wydarzeniu udział wzięli: Józef Broda z zespołem „Vołosi”, Kapela „Wałasi”, Zespół Dziecięcy „Mała Jetelinka”, członkowie Zespołu Regionalnego „Istebna”, „Grojcowianie” z Wieprza oraz kapele: „Beskidek”, „Zwyrtni”, „Rajwach”.

24 VII 2014

Parafia uzyskała pozwolenie na odbudowę kościoła.

VIII 2014

Rozpoczęła się odbudowa kościoła parafialnego na Stecówce.

1 X 2014

W odbudowie kościoła osiągnięto stan surowy otwarty.

30 I 2015

W katowickiej bazylice w Panewnikach  z inicjatywy Józefa Skrzeka odbyło się widowisko artystyczne „Serce górala i groń”, nawiązujące do tego, jakie miało miejsce w roku 1997 na Stecówce.  Koncert miał wymiar charytatywny, a zebrane w jego trakcie fundusze wsparły prowadzoną odbudowę.

VII 2015

Na wieży kościelnej umieszczony został pozłacany krzyż. Świątynia posiadała już drzwi i okna, trwało mszenie ścian i krycie dachu gontem.

X-XII 2015

Kościół zostaje wyposażony w ołtarz, ambonkę, balaski i ławki.

28 III 2016

Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba po raz pierwszy udziela w nowo odbudowanym kościele sakramentu chrztu świętego.

15 IV 2016

Rozpoczyna się peregrynacja tryptyku Jezusa Miłosiernego, św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny.

16 VI 2016

W Gliwicach w Ludwisarni mgr inż. Zbigniewa Ludwika Felczyńskiego odlany został dzwon sygnaturka na wieżę kościelną  o imieniu Jezus Chrystus Dobry Pasterz. Dzwon ten został ufundowany przez parafian jako – DAR PARAFIAN ZA DUSZPASTERSTWA PROB. KS. GRZEGORZA KOTARBY. Jest to dzwon Jubileuszowy 1050 rocznicy Chrztu Polski, 966 Stecówka 2016.

16 – 18 IX 2016

Wizytacja kanoniczna Księdza Biskupa Pomocniczego Diecezji Bielsko – Żywieckiej Piotra Gregera.

20 X 2016

Dzwon Jezus Chrystus Dobry Pasterz został podniesiony na wieżę kościoła.

27 X 2016

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Cieszynie Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba otrzymał podpis na zezwolenie użytkowania odbudowanego kościoła.

14 XI 2016

Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba wraz z przedstawicielami parafii odebrał w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego uprawomocniony dokument zezwalający na użytkowanie odbudowanego kościoła.

20 XI 2016

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - w nowo odbudowanym Kościele pw.  Matki Bożej Fatimskiej uroczyście odprawiona zostaje pierwsza Msza Święta o godzinie 9.00. Po raz pierwszy z kościelnej wieży odzywa się dzwon Jezus Chrystus Dobry Pasterz. Najświętszą Ofiarę sprawował i homilię wygłosił Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba.

20 XI 2016

Dokonano Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce.

27 XI 2016

Podczas Mszy Świętej o godzinie 9.00 parafianie podziękowali Księdzu Grzegorzowi Kotarbie za podjęte przez niego dzieło odbudowy kościoła.

24/25 XII 2016

W odbudowanym kościele odbyła się pierwsza uroczysta pasterka poprzedzona jutrznią. O oprawę muzyczną Mszy Świętej zadbały kapele regionalne.

7 – 14 V 2017

Misje Kanoniczne z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich prowadzone przez Ks. dr. Tadeusza Michałka SCJ.

13 V 2017

Z okazji 100-nej rocznicy pierwszych objawień w Fatimie przed naszym kościołem parafialnym odbył się koncert "Serce Górala i Groń - prolog" w wykonaniu Józefa Skrzeka i Kapeli "Wałasi".

22 V 2017

Poświęcenie nowej kapliczki na Pietroszonce.

25 VIII 2017

Na placu przed kościołem parafialnym miał miejsce uroczysty koncert "Serce Górala i Groń " w wykonaniu Józefa Skrzeka i Kapeli "Wałasi". Było to  wydarzenie towarzyszące III Zjazdowi Karpackiemu – Istebna 2017, nawiązujące jednocześnie do widowiska artystycznego z roku 1997.

7 X 2017

Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia nowo powstałej Drogi Różańcowej. Połączyła ona Kapliczkę Matki Boskiej Częstochowskiej na Stecówce z położoną na Przysłopie kapliczką, w której znajduje się krucyfiks z roku 1864.

15 X 2017

W odbudowanym kościele po raz pierwszy odbył się odpust parafialny. Suma odpustowa koncelebrowana była przez Ks. Tadeusza Michałka oraz proboszcza naszej parafii Ks. Grzegorza Kotarbę. Homilię wygłosił Ks. Tadeusz Michałek.

26 XI 2017

(Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata)
Rozpoczęła się peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej.


23 VII 2018 Odbudowany Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce został wpisany na Szlak Architektury Drewnianej.
13 X 2018 Konsekracja kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej. Liturgii poświęcenia przewodniczył Biskup Ordynariusz Roman Pindel.
12 XI 2018 Poświęcenie Kapliczki Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce przez Księdza Proboszcza Grzegorza Kotarbę. 
13 VII 2020 W naszej parafii zawiązały się dwa Kręgi Apostolatu Matki Bożej Pielgrzymującej - Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej  z Szensztatu.  Koordynatorkami kręgów apostolatu zostały Bernadeta Łupieżowiec i Agnieszka Siąkała.
8 XII 2020 Po porannej Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz Grzegorz Kotarba pobłogosławił i poświęcił nowo powstałą kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej oraz krzyż umieszczone na licu Kościoła św. Józefa na Mlaskawce. 
2021  Parafia Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce  ©  globbers joomla templates